Trespass or hidden in plain sight?

engflag.png
dutchflag.png

Are we deceived from birth? When you were born your mother was told she needs to sign some paperwork and it's only for the child to be registered as a citizen.  A fictional entity is created so that in this commercialized world you can do commerce. That fictional entity goes by the same name as you (written capitalized).  So you think it's you. This is how government controls you. You consent (by not objecting after 7 years) and jurisdiction is taken over you via the legal fiction. Apart from that a bond is created and you are ensured (for the IMF). Your life is prepaid yet you work your whole life to pay back debt in form of taxes and loans. The most important step is correcting our consciousness by the mere fact of knowing. And knowing who you are and that you have more power then you're let to believe. 

 
 

Edward Mandell House had this to say in a private meeting with President Woodrow Wilson:

 

“[Very] soon, every American will be required to...   View entire video transcript here

or watch the videos

 

Youtube channel:

Justinian Deception

URL:  https://www.youtube.com/watch?v=j1Ic0eq3RPk

Romley Stewart on Edward Mandell House

 

Youtube channel: Liabillity mate

URL:  https://www.youtube.com/watch?v=PLECnRIda3w

References used in the video:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pledge_(law)

Book: Fruit from a poisonous tree 

By Mel Stamper         

dutchflag.png

MAXIM OF LAW

“Let him who wishes to be deceived, be deceived”

 

Een schending?

dutchflag.png

Worden wij mensen bedrogen van af geboorte? Als je geboren bent, wordt je moeder verteld dat ze wat papierwerk moet tekenen en dat het alleen maar nodig is om als burger te worden geregistreerd. Er gebeurt veel meer dan dat. Van de getekende documenten wordt een fictieve entiteit gecreëerd (Natuurlijk persoon) zodat je in deze gecommercialiseerde wereld kunt handelen. Die fictieve entiteit heeft dezelfde naam als jij (met een hoofdletters geschreven).   Dit is hoe de overheid en z'n bedrijven de macht over je houden.  Daarnaast wordt er een "bond" gecreëerd en u wordt verzekerd door het IMF. Uw leven is vooruitbetaald en toch werkt u uw hele leven aan het terugbetalen van schulden in de vorm van belastingen en leningen.  Deze site is er om u te informeren over de details.  De belangrijkste stap is het corrigeren van ons bewustzijn door alleen al het bewust zijn hiervan. En weten wie je bent en dat je meer macht hebt dan je verteld wordt.

 

Nederlands ondertiteld

dutchflag.png

Edward Mandell House had het volgende te zeggen in een prive ontmoeting met President Woodrow Wilson:

 

“[Zeer] binnekort zal elke burger...   Lees de hele video transcriptie hier

Of kijk alleen de videos

 

Youtube channel:

Justinian Deception

URL:  https://www.youtube.com/watch?v=j1Ic0eq3RPk

Romley Stewart on Edward Mandell House

Bron: 

 

Youtube channel: Liabillity mate

URL:  https://www.youtube.com/watch?v=PLECnRIda3w

References uit de video:

https://en.wikipedia.org/wiki/Pledge_(law)

Boek: Fruit from a poisonous tree 

Door Mel Stamper         

MAXIM OF LAW

“Let him who wishes to be deceived, be deceived”

nofate.png

"There's no fate but what we make for ourselves"