A warrior calls method

engflag.png

In this video Christopher explains how to request the long form certified copy of birth registration.  This example show how it works in Ontario. Now it will differ from place to place but it all boils down to this. There exists a document that your parents signed when you were born. Either the hospital or municipality of your birth place has it. Or a designated cooperation you'll have to do some research. For each country there will be laws that state you have the right view those records. I've sent a letter to my municipality in The Netherlands and I'll update here on this page when I know more.  Note this is a video of A warrior calls channel. I'm not sure if this link will remain valid in the future as I have no control over Youtube whom might take it down.

Create ID video: https://www.youtube.com/watch?v=AiHtpsnf71A

dutchflag.png

In deze video legt Christopher uit hoe je het "Long form" afschrift van de geboorteregistratie kunt aanvragen.  Dit voorbeeld laat zien hoe het werkt in Ontario. Nu zal het van plaats tot plaats verschillen, maar het komt er allemaal op neer dat er een document bestaat dat je ouders hebben ondertekend toen je werd geboren. Of het ziekenhuis of de gemeente van je geboorteplaats heeft het. Of een aangewezen instantie (justID in Nederland Almelo) dit moet je onderzoeken. Voor elk land zijn er wetten die aangeven dat je recht hebt op inzage van die gegevens. Ik heb een brief gestuurd naar mijn gemeente en zal hier op deze pagina een update geven als ik meer weet. Let op de onderstaande link is van A warrior calls youtube kannaal. Ik weet niet of deze URL link in de toekomst zal blijven werken. (Youtube zou deze kunnen verwijderen).

Create ID video: https://www.youtube.com/watch?v=AiHtpsnf71A

 

Common Law Court  method

engflag.png

The Common Law Court has created an International database for all living men and women. By submitting a declaration for your birth, you have confirmed that you exist. Currently, the only existing record for you is a legal fiction which the state has attached to you; this means that you fall under their rules. By recording your birth with the Common Law Court, you now have an option, you can remain under the statutory system and rules or stand under the authority and jurisdiction of the Common Law Court. There is no charge for recording any information with the Common Law Court.

dutchflag.png

Het Common Law Court heeft een internationale database opgezet voor alle levende mensen. Door het indienen van een verklaring voor uw geboorte heeft u bevestigd dat u bestaat. Op dit moment is de enige bestaande registratie voor u een juridische fictie die de staat aan u heeft verbonden; dit betekent dat u onder hun regels valt. Door je geboorte vast te leggen bij commonlawcourt.com, heb je nu een optie, je kunt onder het wettelijk systeem en de regels blijven of onder het gezag en de jurisdictie van de rechtbank voor gewoonterecht gaan staan. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het aanmelden bij Common Law Court.
 

Mark-kishon method

engflag.png

​​https://www.mkchristopher.com/product-page/self-study-program-week-1-of-8

Create Your Own Live-Life-Claim & Step-By-Step Walk through.

The Subjects on this Webinar are...

(A) Control the language and you control the courts, Corporations and governments.

 

(B) Why you must have a claim of the life to control your own sweat equity, or you’ll be lost and dead at Sea. Meaning you can’t see contract, make contract, because you are Dead: MARK KISHON CHRISTOPHER=DEAD-PERSON. This how your name is written on a Gravestone -Period. :Mark-kishon: Christopher is the living Person/Man.

 

Welcome to the beginning of a journey that will empower you with knowledge less than 1% of the global population are aware of.

 

On Part 1, you will understand why and how language controls the courts, coporations and even governments. After that, I explain why a Claim of the Life is so important. This Webinar covers the fundamentals and is the perfect start-point regardless of your experience.

 

You will also receive a detailed, step by step video on how to create your own Live-Life-Claim. This Product will give you ultimate clarity on everything related to the Live-Life-Claim.

 

It is not recommended to skip this Recording.

 

You must​ keep all the webinar recording links, all files within the Drop-Box folder and any other videos or documents within this purchase fully ​private and confidential to yourself.

Source:

https://www.mkchristopher.com/product-page/self-study-program-week-1-of-8

dutchflag.png

Vertaling van de tekst van :

https://www.mkchristopher.com/product-page/self-study-program-week-1-of-8


Maak uw eigen Live-Life-Claim & Step-By-Step stappen plan.


De onderwerpen op dit Webinar zijn...

(A) Beheers de taal en je controleert de rechtbanken, bedrijven en overheden.


(B) Waarom je een bewijs van leven moet hebben om je eigen sweat equity te beheersen, of je zult "verloren gaan en dood zijn op zee" (Wetten van de zee). Dat betekent dat je geen contract kunt zien, contract maken, omdat je dood bent: MARK KISHON CHRISTOPHER=DEAD-PERSON. Zo staat je naam op een grafsteen -Periode. :Mark-kishon: Christopher is de levende Persoon/Man.


Welkom bij het begin van een reis die je met kennis die minder dan 1% van de wereldbevolking kent, in staat zal stellen.

In deel 1 zult u begrijpen waarom en hoe de taal de rechtbanken, coporaties en zelfs overheden beheerst. Daarna leg ik uit waarom een Claim of the Life zo belangrijk is. Dit Webinar behandelt de grondbeginselen en is het perfecte uitgangspunt, ongeacht uw ervaring.


U ontvangt ook een gedetailleerde, stap voor stap video over hoe u uw eigen Live-Life-Claim kunt maken. Dit product geeft u de ultieme duidelijkheid over alles wat met de Live-Life-Claim te maken heeft.
 

Het is niet aan te raden om deze webinar over te slaan.


U moet alle links naar de webinar opname, alle bestanden in de Drop-Box map en alle andere video's of documenten binnen deze aankoop volledig privé en vertrouwelijk voor uzelf houden.

Bron: https://www.mkchristopher.com/product-page/self-study-program-week-1-of-8