Legal person - Strawman

dutchflag.png
ManvPersonSmall.png
engflag.png

"PERSON" is a legal fiction also referred to as the straw-man within the judicial system. This is not only applied in the Netherlands, but in all countries with civil legislation. A PERSON is created for every human being who is declared after birth. From that moment on, man is only perceived by the State as legal fiction. Everything you do in your life is booked by the system on the PERSON. So your bank account is in the name of the PERSON, your wages are transferred to the PERSON, you take out insurance on the PERSON.  However, the legal Person is created and therefore owned by the State. Everything in the name of the PERSON is therefore automatically property of the State. As a human being, you cannot have possessions / property.  But also from a legal point of view we are not human beings, but legal Persons. In this way the State can make legislation that violates human rights, without violating human rights.  This construction has the intention to violate human rights in itself. Applying this legislation is a violation of human rights.

 

 

Sacha Stone in conversation with Bibi Bacchus - StrawMan

Video posted by Documentales de la Web

Original URL:  https://www.youtube.com/watch?v=hMuTH1pEyT4&feature=youtu.be

Video belongs to: New Earth Project.

https://www.youtube.com/channel/UCb902zG9CY4c145j4UnLwYA

dutchflag.png
 

Persoon fictie - Stroman

ManvPersonSmall.png
dutchflag.png

De Natuurlijk Persoon is een juridische fictie binnen het gerechtelijk systeem van de Nederlandse Staat, een zogenaamde rechtspersoon. Dit wordt niet alleen in Nederland toegepast, maar in alle landen met civiele wetgeving. Voor iedere mens die na de geboorte wordt aangegeven wordt een NP gecreëerd. Vanaf dat moment wordt de mens door de Staat alleen nog maar als juridische fictie waargenomen. Alles wat je in je leven doet wordt door het systeem op de NP geboekt. Zo staat je bankrekening op naam van de NP, wordt je loon overgemaakt aan de NP, sluit jij een verzekering af op de NP.  De Natuurlijk Persoon is echter gecreëerd en daarmee eigendom van de Staat der Nederlanden. Alles wat op naam van de NP staat, is dus automatisch eigendom van de Staat. Als mens kan je in Nederland geen bezittingen hebben.  Maar ook juridisch gezien zijn wij geen mensen, maar Natuurlijk Persoon. Op die wijze kan de Staat der Nederlanden wetgeving maken die mensenrechten schendt, zonder mensenrechten te schenden.  Deze constructie heeft de intentie om mensenrechten te schenden in zich. Het toepassen van deze wetgeving is een schending van mensenrechten.