Edward Mandell House had dit te zeggen in een privégesprek met president Woodrow Wilson:

"Binnenkort zal elke Amerikaan zijn biologische eigendommen moeten registreren in een nationaal systeem om de mensen bij te houden en dat zal werken onder het oude systeem van verpanding. Door een dergelijke methodologie kunnen we mensen dwingen om zich aan onze agenda te onderwerpen, wat onze veiligheid zal beïnvloeden als een terugboeking voor onze fiatpapieren valuta. Elke Amerikaan zal gedwongen worden zich te registreren of te lijden onder het feit dat hij niet kan werken en niet in zijn levensonderhoud kan voorzien. Zij zullen ons eigendom zijn, en wij zullen het veiligheidsbelang over hen voor altijd houden, door de werking van de wetshandelaar onder de regeling van de beveiligde transacties. Amerikanen, door onbewust of onbewust de cognossementen aan ons te leveren, zullen failliet en insolvabel worden verklaard, om voor altijd economische slaven te blijven door middel van belastingheffing, beveiligd door hun beloftes. Ze zullen worden ontdaan van hun rechten en een commerciële waarde krijgen om ons winst te maken en ze zullen er niet wijzer op worden, want geen enkele man op een miljoen zou ooit onze plannen kunnen bedenken en als er toevallig één of twee het zouden uitzoeken, hebben we in ons arsenaal aannemelijke ontkenningen. Dit is immers de enige logische manier om de overheid te financieren, door middel van vlottende retentierechten en schulden aan de registranten in de vorm van uitkeringen en privileges. Dit zal ons onvermijdelijk enorme winsten opleveren die onze grootste verwachtingen overtreffen en elke Amerikaan een bijdrage laten leveren aan deze fraude, die we "Sociale Verzekering" zullen noemen. Zonder het te beseffen, zal elke Amerikaan ons verzekeren voor elk verlies dat we kunnen lijden en op deze manier zal elke Amerikaan onbewust onze dienaar zijn, hoe bedrieglijk ook. De mensen zullen hulpeloos worden en zonder enige hoop op hun verlossing en, we zullen het hoge ambt van de president van onze dummy corporatie gebruiken om dit complot tegen Amerika aan te wakkeren".  ( dit is al tijden een werelwijd probleem )

MAXIM OF LAW

“Let him who wishes to be deceived, be deceived”

Disclaimer:


‍This website does not provide legal advise. The information provided on this website is for educational purposes only. We cannot confirm the completeness or accuracy of this information. We do not accept liability for the actions of anyone who chooses to apply the information on this site. On copyright matters:  We've tried our best to always include the source of the information to provide credit where credit is due. If however you find a video without mentioning the source feel free to contact us to correct the matter. Same goes for broken links or any grammatical errors that may have slipped by.

"There's no fate but what we make for ourselves"

To contact me use the contact tab