Rocco Galati

engflag.png

Super Lawyer Rocco Galati sues the Canadian government, Trudeau, Health Ministers, and others in first of its kind supreme court lawsuit. Galati lays out for listeners why his client and others have decided to sue over the extreme COVID Measures that have now been proven to cause 14 to 1 more deaths than the actual virus. With these facts now proven, the government only continues to promote these extreme measures. His lawsuit has a long list of experts, data, and more to prove the case against the government. This lawsuit should serve as an important example to others around the world to also push back against these mandates that are destroying lives. You can learn more and follow this important lawsuit by following Rocco Galati's Twitter @RoccoGalatiLaw

Original uploader:  Sarah Westall  18th of August 2020

Visit SarahWestall.com

Original YT URL:  https://www.youtube.com/watch?v=M45-zvKXFwk

Press release

VCC statement of claim

dutchflag.png

Super advocaat Rocco Galati klaagt de Canadese regering, Trudeau, de ministers van Volksgezondheid en anderen aan in de eerste van zijn soort rechtszaak voor het hooggerechtshof. Galati legt voor de luisteraars uit waarom zijn cliënt en anderen hebben besloten om de extreme COVID-maatregelen aan te klagen waarvan nu is bewezen dat ze 14 tot 1 keer meer doden veroorzaken dan het eigenlijke virus. Met deze feiten nu bewezen, blijft de regering deze extreme maatregelen alleen maar promoten. Zijn rechtszaak heeft een lange lijst van deskundigen, gegevens en meer om de zaak tegen de overheid te bewijzen. Deze rechtszaak moet dienen als een belangrijk voorbeeld voor anderen in de wereld om ook tegen deze mandaten, die levens vernietigen, in te gaan. U kunt meer leren en deze belangrijke rechtszaak volgen door Rocco Galati's Twitter @RoccoGalatiLaw te volgen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)